UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/29/15 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej wraz ze sprzedażą budynków, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży nakładów poniesionych na ich wybudowanie "
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień8
5 Maj12
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień14
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0