UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: II Zastępca Prezydenta 2014-2018"
Rok:
1 Styczeń38
2 Luty50
3 Marzec94
4 Kwiecień108
5 Maj58
6 Czerwiec107
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0