UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III Zastępca Prezydenta"
Rok:
1 Styczeń105
2 Luty79
3 Marzec104
4 Kwiecień156
5 Maj70
6 Czerwiec148
7 Lipiec14
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0