UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zastępcy Prezydenta w latach 2014-2018"
Rok:
1 Styczeń36799
2 Luty28661
3 Marzec19518
4 Kwiecień15838
5 Maj29019
6 Czerwiec22727
7 Lipiec13331
8 Sierpień8192
9 Wrzesień7894
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0