UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zastępcy Prezydenta w latach 2014-2018"
Rok:
1 Styczeń9701
2 Luty7892
3 Marzec12620
4 Kwiecień15831
5 Maj13187
6 Czerwiec11064
7 Lipiec13963
8 Sierpień5334
9 Wrzesień38131
10 Październik1877
11 Listopad0
12 Grudzień0