UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów - 22.01.2015r."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj8
6 Czerwiec17
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0