• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 16 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych na targowiskach miejskich oraz minimalnych stawek czynszu za najem powierzchni w miejskich halach targowych stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty19
3 Marzec12
4 Kwiecień19
5 Maj20
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0