UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Rewizyjna"
Rok:
1 Styczeń74
2 Luty58
3 Marzec94
4 Kwiecień197
5 Maj174
6 Czerwiec205
7 Lipiec84
8 Sierpień9
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0