UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Kultury"
Rok:
1 Styczeń102
2 Luty182
3 Marzec80
4 Kwiecień77
5 Maj140
6 Czerwiec70
7 Lipiec38
8 Sierpień67
9 Wrzesień54
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0