UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Budżetu i Finansów - funkcjonująca od 19.01.2015r."
Rok:
1 Styczeń111
2 Luty157
3 Marzec87
4 Kwiecień80
5 Maj131
6 Czerwiec60
7 Lipiec64
8 Sierpień35
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0