UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewa Renata Zakrzewska"
Rok:
1 Styczeń35
2 Luty42
3 Marzec33
4 Kwiecień72
5 Maj37
6 Czerwiec59
7 Lipiec63
8 Sierpień39
9 Wrzesień103
10 Październik72
11 Listopad53
12 Grudzień8