UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Robert Jan Szewczyk"
Rok:
1 Styczeń79
2 Luty53
3 Marzec71
4 Kwiecień58
5 Maj62
6 Czerwiec80
7 Lipiec55
8 Sierpień50
9 Wrzesień27
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0