UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ewa Małgorzata Piotrkowska"
Rok:
1 Styczeń44
2 Luty42
3 Marzec35
4 Kwiecień51
5 Maj39
6 Czerwiec62
7 Lipiec50
8 Sierpień32
9 Wrzesień111
10 Październik61
11 Listopad46
12 Grudzień11