UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Marcin Andrzej Kuchciński"
Rok:
1 Styczeń44
2 Luty30
3 Marzec35
4 Kwiecień38
5 Maj25
6 Czerwiec51
7 Lipiec31
8 Sierpień21
9 Wrzesień65
10 Październik45
11 Listopad38
12 Grudzień0