UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wanda Agnieszka Jabłońska"
Rok:
1 Styczeń38
2 Luty51
3 Marzec73
4 Kwiecień49
5 Maj64
6 Czerwiec69
7 Lipiec60
8 Sierpień31
9 Wrzesień97
10 Październik92
11 Listopad68
12 Grudzień20