UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Mirosław Antoni Gornowicz"
Rok:
1 Styczeń57
2 Luty47
3 Marzec49
4 Kwiecień58
5 Maj45
6 Czerwiec83
7 Lipiec83
8 Sierpień35
9 Wrzesień99
10 Październik83
11 Listopad61
12 Grudzień0