UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Tomasz Jan Głażewski"
Rok:
1 Styczeń46
2 Luty42
3 Marzec44
4 Kwiecień38
5 Maj49
6 Czerwiec67
7 Lipiec53
8 Sierpień25
9 Wrzesień116
10 Październik67
11 Listopad48
12 Grudzień13