UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Krystyna Flis"
Rok:
1 Styczeń42
2 Luty41
3 Marzec27
4 Kwiecień42
5 Maj32
6 Czerwiec50
7 Lipiec42
8 Sierpień34
9 Wrzesień72
10 Październik56
11 Listopad34
12 Grudzień18