UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nelly Elżbieta Antosz"
Rok:
1 Styczeń42
2 Luty50
3 Marzec46
4 Kwiecień55
5 Maj42
6 Czerwiec62
7 Lipiec54
8 Sierpień48
9 Wrzesień102
10 Październik62
11 Listopad52
12 Grudzień12