UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Maja Edyta Antosik"
Rok:
1 Styczeń76
2 Luty98
3 Marzec60
4 Kwiecień50
5 Maj53
6 Czerwiec69
7 Lipiec89
8 Sierpień54
9 Wrzesień119
10 Październik110
11 Listopad74
12 Grudzień28