UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz"
Rok:
1 Styczeń47
2 Luty68
3 Marzec57
4 Kwiecień65
5 Maj49
6 Czerwiec95
7 Lipiec56
8 Sierpień40
9 Wrzesień170
10 Październik144
11 Listopad84
12 Grudzień34