• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 476 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji dotyczącej zasad weryfikacji jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz zasad sporządzania i weryfikacji sprawozdań zbiorczych i zbiorczych skonsolidowanych"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty20
3 Marzec14
4 Kwiecień4
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0