UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: III/8/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty15
3 Marzec16
4 Kwiecień14
5 Maj12
6 Czerwiec17
7 Lipiec18
8 Sierpień10
9 Wrzesień17
10 Październik26
11 Listopad11
12 Grudzień0