• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 474 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84 z 6 marca 2014 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna, - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty10
3 Marzec7
4 Kwiecień5
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec10
8 Sierpień17
9 Wrzesień5
10 Październik11
11 Listopad7
12 Grudzień9