• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 471 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty9
3 Marzec4
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0