• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 467 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wprowadzenia Regulaminu konkursu na najlepszy obraz malowany światłem LightPainting"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty5
3 Marzec3
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0