• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 461 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień4
9 Wrzesień2
10 Październik4
11 Listopad2
12 Grudzień2