• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 465 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty4
3 Marzec5
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0