• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 462 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień3
9 Wrzesień1
10 Październik3
11 Listopad2
12 Grudzień1