• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 462 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty3
3 Marzec2
4 Kwiecień0
5 Maj1
6 Czerwiec4
7 Lipiec3
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0