UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Rada Miasta - kadencja 2014-2018"
Rok:
1 Styczeń2470
2 Luty956
3 Marzec3694
4 Kwiecień5802
5 Maj2804
6 Czerwiec4469
7 Lipiec2311
8 Sierpień947
9 Wrzesień9162
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0