• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 455 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Jozefa Malewskiego w Olsztynie - Pani Reginy Cytowicz-Pieślak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty3
3 Marzec7
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0