• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 451 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy , w formie świadczeń niepieniężnych "
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty7
3 Marzec6
4 Kwiecień5
5 Maj8
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0