• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 400 z dnia 8 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 17 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie "Dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych""
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0