UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LIX/914/14 zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty12
3 Marzec16
4 Kwiecień18
5 Maj14
6 Czerwiec15
7 Lipiec18
8 Sierpień11
9 Wrzesień25
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0