UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LIX/921/14 w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień16
5 Maj8
6 Czerwiec16
7 Lipiec16
8 Sierpień8
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0