UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LIX/918/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Olsztyna, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wyborach Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień11
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0