UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Prawa i Samorządności - 16.09.2014"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty12
3 Marzec14
4 Kwiecień8
5 Maj6
6 Czerwiec20
7 Lipiec8
8 Sierpień13
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0