UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LVIII/911/14 zmieniająca Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec10
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0