• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 332 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę kanałów technologicznych położonych w pasie drogowym drogi nr 302031N, na odcinku od ulicy Sielskiej do Słonecznej Polany, będących własnością Gminy Olsztyn, zarządzanych przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0