UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LVI/898/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy bocznicą kolejową, linią kolejową Olsztyn-Mrągowo, granicą administracyjną Miasta i ul. Lubelską w Olsztynie”."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty13
3 Marzec22
4 Kwiecień14
5 Maj23
6 Czerwiec19
7 Lipiec18
8 Sierpień11
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0