• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LVI/896/14 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty24
3 Marzec26
4 Kwiecień4
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0