• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 261 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 490 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie, użytkowaniu i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty8
3 Marzec2
4 Kwiecień1
5 Maj6
6 Czerwiec11
7 Lipiec6
8 Sierpień8
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0