• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 261 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 490 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie, użytkowaniu i administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty5
3 Marzec3
4 Kwiecień2
5 Maj4
6 Czerwiec3
7 Lipiec5
8 Sierpień8
9 Wrzesień3
10 Październik8
11 Listopad5
12 Grudzień0