UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: K. Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny 26 maja 2014 roku - obecność"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty6
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj8
6 Czerwiec10
7 Lipiec12
8 Sierpień4
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0