• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 199 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie odwołania Pani Barbary Franusz ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0