UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LIII/870/14 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 8 ."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty3
3 Marzec11
4 Kwiecień4
5 Maj10
6 Czerwiec10
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0