UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LIII/862/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/696/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Olsztyna „Karty Dużej Rodziny”"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty13
3 Marzec19
4 Kwiecień10
5 Maj16
6 Czerwiec14
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0