UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LII/838/14 w sprawie zmiany statutu Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty9
3 Marzec14
4 Kwiecień18
5 Maj10
6 Czerwiec22
7 Lipiec15
8 Sierpień6
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0