UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LII/835/14 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok."
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień23
5 Maj11
6 Czerwiec22
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień30
10 Październik16
11 Listopad23
12 Grudzień0