• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 67 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Olsztyna Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
Rok:
1 Styczeń146
2 Luty181
3 Marzec105
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0