UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: L/820/14 w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie" w rejonie Żurawiej i Heleny."
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty19
3 Marzec26
4 Kwiecień18
5 Maj17
6 Czerwiec33
7 Lipiec23
8 Sierpień30
9 Wrzesień31
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0