UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Biuro Promocji i Turystyki (BP)"
Rok:
1 Styczeń243
2 Luty248
3 Marzec266
4 Kwiecień218
5 Maj323
6 Czerwiec252
7 Lipiec132
8 Sierpień191
9 Wrzesień180
10 Październik195
11 Listopad197
12 Grudzień9